Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
82773

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề1.008158Lĩnh vực: Đất đai (26 TTHC)2
2Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. 1.008364. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm (03 TTHC)2
3Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1.008363. 000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm (03 TTHC)2
4Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-191.008362.000.00.00.H56Lĩnh vực Việc làm (03 TTHC)2
5Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác2.002228.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC)2
6Thông báo thay đổi tổ hợp tác2.002227.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC)2
7Thông báo thành lập tổ hợp tác2.002226.000.00.00.H56Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC)2
8Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai2.002161.000.00.00.H56Lĩnh vực: phòng chống thiên tai (03 TTHC)2
9Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh2.002162.000.00.00.H56Lĩnh vực: phòng chống thiên tai (03 TTHC)2
10Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu2.002163.000.00.00.H56Lĩnh vực: phòng chống thiên tai (03 TTHC)2
11Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 1.002862.000.00.00.H56Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng (02 TTHC)1
12Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 2.001190.000.00.00.H56Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng (02 TTHC)1
13Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước1.008235Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
14Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) 1.001995.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
15Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương 1.001971.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
16Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg1.001852.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
17Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng lập hồ sơ lần đầu) 1.001892.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
18Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) 1.001790.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
19Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng) 1.001744.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
20Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng), đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ 1.001681.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
21Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)2.000537.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
22Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg 3.000011.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 1
23Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương2.000503.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 2
24Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (bao gồm cả đối tượng đã từ trần) 1.001715.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 2
25Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) 1.001295.000.00.00.H56Lĩnh vực Chính sách (26 TTHC) 2

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC