Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
82773

Lễ trao bò cho 36 hộ nghèo 2 bản Pù Quăn và Hua Pù

Ngày 31/08/2020 17:06:19

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020

Thực hiện Quyết định số 5318/QĐ - UBND, ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020”;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD – SLĐTBXH, ngày 22/02/2019 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 1000/HD – SNN&PTNT, ngày 26/3/2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Về việc “Thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinhh kế thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019”;

Căn cứ Quyết định số 327 -QĐ/HNDT, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về phê duyệt “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020”;

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, Hội nông dân huyện Mường Lát cùng với Hội Nông dân xã Pù Nhi đã làm Lễ trao bò cho 36 hộ nghèo 2 bản Pù Quăn và Hua Pù vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020 tại Nhà văn hóa bản Cá Nọi xã Pù Nhi huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa.
Tham dự lễ có các Đồng chí đại diện Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Mường Lát, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã, ban quản lý bản Pù Quăn, Hua Pù, Cá Nọi và 36 hộ được nhận hỗ trợ từ dự án.
Người viết bài: Hội nông dân xã Pù Nhi

zalo (3).jpgzalo (1).jpgzalo.jpg


Lễ trao bò cho 36 hộ nghèo 2 bản Pù Quăn và Hua Pù

Đăng lúc: 31/08/2020 17:06:19 (GMT+7)

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020

Thực hiện Quyết định số 5318/QĐ - UBND, ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020”;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD – SLĐTBXH, ngày 22/02/2019 của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn số 1000/HD – SNN&PTNT, ngày 26/3/2019 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Về việc “Thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinhh kế thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019”;

Căn cứ Quyết định số 327 -QĐ/HNDT, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về phê duyệt “Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020”;

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, Hội nông dân huyện Mường Lát cùng với Hội Nông dân xã Pù Nhi đã làm Lễ trao bò cho 36 hộ nghèo 2 bản Pù Quăn và Hua Pù vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/8/2020 tại Nhà văn hóa bản Cá Nọi xã Pù Nhi huyện Mường Lát tỉnh Thanh Hóa.
Tham dự lễ có các Đồng chí đại diện Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Mường Lát, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã, ban quản lý bản Pù Quăn, Hua Pù, Cá Nọi và 36 hộ được nhận hỗ trợ từ dự án.
Người viết bài: Hội nông dân xã Pù Nhi

zalo (3).jpgzalo (1).jpgzalo.jpg


CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC